Vật tư (Consumable)

Hóa chất (Chemical)

Thiết bị (Instrument)

Ngành in (Printing)

thông tin liên hệ
Sales
-

Customer Care
-

Chia sẻ lên:
Máy lắc ống nghiệm

Máy lắc ống nghiệm

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Máy lắc ống nghiệm
Máy lắc ống nghiệm
Máy lắc đĩa 96 giếng
Máy lắc đĩa 96 giế...
Máy khuấy, trộn
Máy khuấy, trộn
Cá từ
Cá từ
Máy lắc vortex Benchmark
Máy lắc vortex Benchmark
Máy lắc vortex Scilogex
Máy lắc vortex Scilogex
Máy lắc vortex ZX3 - VELP
Máy lắc vortex ZX3 - VELP