Vật tư (Consumable)

Hóa chất (Chemical)

Thiết bị (Instrument)

Ngành in (Printing)

thông tin liên hệ
Sales
-

Customer Care
-

Chia sẻ lên:
Máy li tâm ống máu

Máy li tâm ống máu

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Máy li tâm thường
Máy li tâm thường
Máy li tâm lạnh
Máy li tâm lạnh
Máy li tâm ống máu
Máy li tâm ống máu
Máy li tâm mini (Spin down)
Máy li tâm mini (Spin down)