Vật tư (Consumable)

Hóa chất (Chemical)

Thiết bị (Instrument)

Ngành in (Printing)

thông tin liên hệ
Customer Care
-

DELIVERY
-

Chia sẻ lên:
SafeView™ Classic

SafeView™ Classic

Nơi sản xuất:
ABM-Canada
Giá sản phẩm:
Liên hệ
Hình thức thanh toán:
TM/CK

Mô tả chi tiết

Cat.No.: G108

Quantity: 1.0 ml

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Trình tự Primer, Probe
Trình tự Primer, Probe
Agarose
Agarose
DNA, Protein Marker
DNA, Protein Marker
SafeView™ Classic
SafeView™ Classic
DNA Marker G193-ABM
DNA Marker G193-ABM