Vật tư (Consumable)

Hóa chất (Chemical)

Thiết bị (Instrument)

Ngành in (Printing)

thông tin liên hệ
Customer Care
-

DELIVERY
-

Máy in nhãn, mã vạch (Label printer)

Máy in nhãn QL-700
Máy in nhãn QL-700
Máy in nhãn QL-720NW
Máy in nhãn QL-720NW
Máy in nhãn QL-1050
Máy in nhãn QL-1050
Máy in nhãn TD-4000
Máy in nhãn TD-4000
Nhãn in DK Tape (for QL, TD Models)
Nhãn in DK Tape (for QL, TD Models)
Máy in nhãn PT-9700PC
Máy in nhãn PT-9700PC
Máy in nhãn PT-7600
Máy in nhãn PT-7600
Nhãn in TZ Tape (for PT Models)
Nhãn in TZ Tape (for PT Models)