Vật tư (Consumable)

Hóa chất (Chemical)

Thiết bị (Instrument)

Ngành in (Printing)

thông tin liên hệ
Sales
-

Customer Care
-

Ủ, Sấy (Incubator, Oven)

Bể điều nhiệt dầu
Bể điều nhiệt dầu
Bể điều nhiệt
Bể điều nhiệt
Tủ sấy đối lưu tự nhiên
Tủ sấy đối lưu tự nhiên
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức