Vật tư (Consumable)

Hóa chất (Chemical)

Thiết bị (Instrument)

Ngành in (Printing)

thông tin liên hệ
Customer Care
-

DELIVERY
-

Vật tư y tế (Medical)

Găng tay (không) có bột
Găng tay (không) có bột
Găng tay vinyl
Găng tay vinyl
Găng tay Nitrile Ansell-92 670
Găng tay Nitrile Ansell-92 670
Khẩu trang y tế
Khẩu trang y tế
Khẩu trang than
Khẩu trang than
Bao tóc y tế (xếp)
Bao tóc y tế (xếp)
Bông gòn các loại
Bông gòn các loại
Ống lấy máu nắp thun
Ống lấy máu nắp thun
Ống lấy máu
Ống lấy máu
Bơm tiêm + Kim tiêm
Bơm tiêm + Kim tiêm
Lọ đựng mẫu
Lọ đựng mẫu
Bơm - Kim tiêm Vinahankook
Bơm - Kim tiêm Vinahankook
Khẩu trang xanh 3 lớp
Khẩu trang xanh 3 lớp
Găng tay y tế Vglove
Găng tay y tế Vglove
Bao giày y tế
Bao giày y tế
Găng tay y tế (tiệt trùng từng đôi)
Găng tay y tế (tiệt trùng từ...
Lam kính
Lam kính
Lamen
Lamen
Que gòn xét nghiệm
Que gòn xét nghiệm
Gạc Urgo các loại
Gạc Urgo các loại
Găng tay y tế (Latex, Nitrile)
Găng tay y tế (Latex, Nitrile)
Bông y tế
Bông y tế