Vật tư (Consumable)

Hóa chất (Chemical)

Thiết bị (Instrument)

Ngành in (Printing)

thông tin liên hệ
Customer Care
-

DELIVERY
-

Vật tư y tế (Medical)

Găng tay (không) có bột
Găng tay (không) có bột
Găng tay vinyl
Găng tay vinyl
Găng tay Nitrile Ansell-92 670
Găng tay Nitrile Ansell-92 670
Khẩu trang y tế
Khẩu trang y tế
Khẩu trang than
Khẩu trang than
Bao tóc y tế (xếp)
Bao tóc y tế (xếp)
Bông gòn các loại
Bông gòn các loại
Ống lấy máu nắp thun
Ống lấy máu nắp thun
Ống lấy máu
Ống lấy máu
Bơm tiêm + Kim tiêm
Bơm tiêm + Kim tiêm
Lọ đựng mẫu
Lọ đựng mẫu
Lam kính
Lam kính
Lamen
Lamen
Que gòn xét nghiệm
Que gòn xét nghiệm
Gạc Urgo các loại
Gạc Urgo các loại
Khẩu trang xanh 3 lớp
Khẩu trang xanh 3 lớp
Găng tay y tế Vglove
Găng tay y tế Vglove
Găng tay y tế (Latex, Nitrile)
Găng tay y tế (Latex, Nitrile)
Bông y tế
Bông y tế
Bơm - Kim tiêm Vinahankook
Bơm - Kim tiêm Vinahankook
Bao giày y tế
Bao giày y tế
Găng tay y tế (tiệt trùng từng đôi)
Găng tay y tế (tiệt trùng từ...