Vật tư (Consumable)

Hóa chất (Chemical)

Thiết bị (Instrument)

Ngành in (Printing)

thông tin liên hệ
Customer Care
-

DELIVERY
-

Thủy tinh (Glass)

Bình tam giác có nắp vặn Isolab
Bình tam giác có nắp vặn Isolab
Đèn cồn
Đèn cồn
Bình tam giác có nhánh
Bình tam giác có nhánh
Bình cầu đáy tròn
Bình cầu đáy tròn
Bình định mức
Bình định mức
Bình định mức
Bình định mức
Cốc thủy tinh
Cốc thủy tinh
Bình tam giác thủy tinh MH
Bình tam giác thủy tinh MH
Đĩa petri thủy tinh
Đĩa petri thủy tinh
Bình tam giác
Bình tam giác
Cốc thủy tinh
Cốc thủy tinh
Ống đong thủy tinh
Ống đong thủy tinh
Bình hút ẩm
Bình hút ẩm
Chai nhỏ giọt
Chai nhỏ giọt
Chậu thủy tinh
Chậu thủy tinh
Đũa thủy tinh
Đũa thủy tinh
Ống sinh hàn
Ống sinh hàn
Bình định mức nâu
Bình định mức nâu
Buret
Buret
Nhiệt kế rượu
Nhiệt kế rượu
Pipet thủy tinh bầu
Pipet thủy tinh bầu
Pipet thủy tinh thẳng
Pipet thủy tinh thẳng
Bình cầu 3 cổ
Bình cầu 3 cổ
Chai trung tính miệng rộng
Chai trung tính miệng rộng
Cốc đốt
Cốc đốt
Muỗng thủy tinh
Muỗng thủy tinh
Phễu thủy tinh
Phễu thủy tinh
Ống nhỏ giọt thủy tinh
Ống nhỏ giọt thủy tinh
Chai trung tính
Chai trung tính
Ống nghiệm thủy tinh
Ống nghiệm thủy tinh
Ống nghiệm nắp vặn
Ống nghiệm nắp vặn