Vật tư (Consumable)

Hóa chất (Chemical)

Thiết bị (Instrument)

Ngành in (Printing)

thông tin liên hệ
Sales
-

Customer Care
-

-

Nhựa (Plastic)

Ống hút nhỏ giọt-tiệt trùng từng cái 1ml, 3ml
Ống hút nhỏ giọt-tiệt trùng từng cái 1ml, 3ml
Que cấy vi sinh tiệt trùng
Que cấy vi sinh tiệt trùng
Đĩa petri nhựa
Đĩa petri nhựa
Ống hút pipette nhựa
Ống hút pipette nhựa
Tube trữ mẫu âm sâu
Tube trữ mẫu âm sâu
Ca nhựa chia vạch, tay cầm
Ca nhựa chia vạch, tay cầm
Máng pha hóa chất (không) tiệt trùng
Máng pha hóa chất (không) tiệt trùng
Ống trữ mẫu 1.5, 2.0ml không tiệt trùng
Ống trữ mẫu 1.5, 2.0ml không tiệt trùng
Hộp (Cryobox) 2 inch
Hộp (Cryobox) 2 inch
Quả bóp cao su 3 van
Quả bóp cao su 3 van
Bình đựng nước cất có vòi
Bình đựng nước cất có vòi
Đĩa 96 giếng
Đĩa 96 giếng
Đầu tip (cone) các loại
Đầu tip (cone) các loại
Ống li tâm (Falcon)
Ống li tâm (Falcon)
Tube li tâm (eppendorf)
Tube li tâm (eppendorf)
Nắp nhựa dùng cho ống chứa mẫu
Nắp nhựa dùng cho ống chứa mẫu
Giá cắm tube ly tâm
Giá cắm tube ly tâm
Đầu tip có lọc tiệt trùng
Đầu tip có lọc tiệt trùng
Hộp (Cryobox) 1 inch
Hộp (Cryobox) 1 inch
PCR tube (strip) 0.2ml
PCR tube (strip) 0.2ml
Hộp nhựa 100 lỗ
Hộp nhựa 100 lỗ
Bình tia nhựa
Bình tia nhựa
PCR TUBE RACK
PCR TUBE RACK
Hộp đựng đầu côn
Hộp đựng đầu côn
Chai nhựa đựng mẫu
Chai nhựa đựng mẫu
Cốc nhựa chia vạch, 3 miệng rót
Cốc nhựa chia vạch, 3 miệng rót