Vật tư (Consumable)

Hóa chất (Chemical)

Thiết bị (Instrument)

Ngành in (Printing)

thông tin liên hệ
Customer Care
-

DELIVERY
-

BIOLOGIX

Máng nhựa trong PVC, 100 cái/gói
Máng nhựa trong PVC, 100 cái/gói
Micropipette
Micropipette
Ống hút nhựa (pasteur pipet) 1ml, 3ml, tiệt trùng từng ống
Ống hút nhựa (pasteur pipet) 1ml, 3ml, tiệt trùng...
Que cấy nhựa 1uL, 10uL, tiệt trùng (25 cái/gói)
Que cấy nhựa 1uL, 10uL, tiệt trùng (25 cái/gói)
Microtube Racks, 80 wells
Microtube Racks, 80 wells