Vật tư (Consumable)

Hóa chất (Chemical)

Thiết bị (Instrument)

Ngành in (Printing)

thông tin liên hệ
Customer Care
-

DELIVERY
-

VẬT TƯ Y TẾ, PHÒNG THÍ NGHIỆM (CONSUMABLES)

Ống hút nhỏ giọt-tiệt trùng từng cái 1ml, 3ml
Ống hút nhỏ giọt-tiệt trùng từng cái 1ml, 3ml
Khẩu trang y tế
Khẩu trang y tế
Đầu tip có lọc tiệt trùng
Đầu tip có lọc tiệt trùng
Ống li tâm (Falcon)
Ống li tâm (Falcon)
Bình đựng nước cất có vòi
Bình đựng nước cất có vòi
Ống hút nhỏ giọt-tiệt trùng từng cái 1ml, 3ml
Ống hút nhỏ giọt-tiệt trùng từng cái 1ml, 3ml
Bình tia nhựa
Bình tia nhựa
Ca nhựa chia vạch, tay cầm
Ca nhựa chia vạch, tay cầm
Đầu col xanh 1000uL, 500 cái/gói
Đầu col xanh 1000uL, 500 cái/gói
Pipet Tips
Pipet Tips
PCR TUBES
PCR TUBES
Cryogenic Storage Boxes(PP&PC)
Cryogenic Storage Boxes(PP&PC)
Cốc nhựa chia vạch
Cốc nhựa chia vạch
Hộp hấp petri
Hộp hấp petri
Bình định mức
Bình định mức
Cốc thủy tinh
Cốc thủy tinh
Bình tam giác thủy tinh MH
Bình tam giác thủy tinh MH
Hộp chứa ống lấy máu
Hộp chứa ống lấy máu

HÓA CHẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM (CHEMICALS)

Môi trường vi sinh
Môi trường vi sinh
Môi trường vi sinh
Môi trường vi sinh
Hóa chất tinh khiết
Hóa chất tinh khiết
Agarose
Agarose
Môi trường vi sinh
Môi trường vi sinh
Lipase from porcine pancreas-L3126/Sigma
Lipase from porcine pancreas-L3126/Sigma
DNA Marker G193-ABM
DNA Marker G193-ABM
Lipase from Candida rugosa-L1754/Sigma
Lipase from Candida rugosa-L1754/Sigma

THIẾT BỊ, DỤNG CỤ PHÒNG THÍ NGHIỆM (INSTRUMENTS)

Máy li tâm mini (Spin down)
Máy li tâm mini (Spin down)
Micropipette đơn kênh
Micropipette đơn kênh
Dụng cụ trợ hút Pipette
Dụng cụ trợ hút Pipette
Dispenser
Dispenser