Vật tư (Consumable)

Hóa chất (Chemical)

Thiết bị (Instrument)

Ngành in (Printing)

thông tin liên hệ
Sales
-

Customer Care
-

-

VẬT TƯ Y TẾ, PHÒNG THÍ NGHIỆM (CONSUMABLES)

Que cấy vi sinh tiệt trùng
Que cấy vi sinh tiệt trùng
Ống hút nhỏ giọt-tiệt trùng từng cái 1ml, 3ml
Ống hút nhỏ giọt-tiệt trùng từng cái 1ml, 3ml
Đĩa petri nhựa
Đĩa petri nhựa
Khẩu trang y tế
Khẩu trang y tế
Đầu tip có lọc tiệt trùng
Đầu tip có lọc tiệt trùng
Ống hút pipette nhựa
Ống hút pipette nhựa

HÓA CHẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM (CHEMICALS)

Môi trường vi sinh
Môi trường vi sinh
Môi trường vi sinh
Môi trường vi sinh
Hóa chất tinh khiết
Hóa chất tinh khiết
Agarose
Agarose
Môi trường vi sinh
Môi trường vi sinh

THIẾT BỊ, DỤNG CỤ PHÒNG THÍ NGHIỆM (INSTRUMENTS)

Máy li tâm mini (Spin down)
Máy li tâm mini (Spin down)
Micropipette đơn kênh
Micropipette đơn kênh
Dụng cụ trợ hút Pipette
Dụng cụ trợ hút Pipette
Dispenser
Dispenser